VẬN TẢI BIỂN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Tính đến hết năm 2014 công ty đã sở hữu 09 tàu vận tải biển bao gồm: Phả Lại, Vạn Mỹ, INLACO, ILC FRIENDSHIP, INLACO SUMER, INLACO SPRING, INLACO GLORY, INLACO BRAVE, ILC UNION.

Hiện tại đội tàu công ty còn 02 tàu là INLACO BRAVE và ILC UNION:

Tàu-INLACO-BRAVE

Tàu INLACO BRAVE

Ship's Name M.V INLACO BRAVE
Type of Ship GENERAL CARGO
Nationality PANAMA
Call Sign/MMSI 3FRQ7
Port of Registry PANAMA
Official Number 25046-97-D
IMO Number 9165059
Classification NK NS NMS
Ship's Owner INLACO HAI PHONG
Gross Tonnage 6,870.00
Net Tonnage 3,404.00
Displacement 12,979.76
Dead Weight 9,650.60
Light Ship 3,329.16
I.O.A 105.50 M
I.B.P 95.00 M
Breadth 19.00 M
Depth 13.5/8.0 M
Height 41.50 M
Summer Draft 9.064 M
Sea Speed 12.5 KNTS
Builder MIURA SHIPPING CO., LTD
Date Keel Laid 14TH. MAY. 1997
Date of Launch 24TH. JUL. 1997

Tàu ILC UNION

Ship's Name M/V ILC UNION
Ship's Owner INTERNATIONAL LABOUR AND SERVICES STOCK COMPANY
Ship's Manager INTERNATIONAL LABOUR AND SERVICES STOCK COMPANY
Kind of Ship GENERAL CARGO SHIP
Class Society
NIPPON KALI KYOKAI
Built Date/Place
January 1996/ Shina Shipbuilding Co., Ltd Korea
Length overall
100.43 mtrs
Length between poop
94.5 mtrs
Breadth
19.2 mtrs
Depth
13.00 mtrs
Draft Summer 7.973 mtrs
Flag State
PANAMA
Port of Register PANAMA
Official No
41181-PEXT
IMO No 9121015
Call Sign
3FBF8
MMSI/DSC 352880000
INMARSAT-C No
435288010
Gross Tonnage
6655 MT
Net Tonnage
2961 MT
Light Ship
3023.461 MT
Displacement
11417.8 MT
Deadweight
8394.339 MT
Main Engine B&W 6LF35MC : 4560PS/3353KW
G/E YANMAR S165L-SN x 3set:540px (397 KW)
Speed 12.5 kts on 12mt IFO (180CST) + 1.0MDO
Holds/Haichs
2/2
Hatch Size 24.7 x 12.5 m
Capacity of Holds Grain
15185.18CBM/Bale 14480.27CBM
Cargo Gear
Derrick:2sets x 25T: Crane 2sets x 30T
TIN MỚI NHẤT