LIÊN HỆ

Liên lạc với chúng tôi về bất cứ điều gì liên quan đến công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để liên hệ với bạn càng sớm càng tốt.


Công ty Cổ phần và Cung ứng Nhân lực INLACO
Số 138 Lê Lai, Phường Máy Chai
Quận Ngô Quyền
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
02253826867
inlaco@inlaco.com.vn
Google Maps