GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

Giấy Xác Nhận Phù Hợp Về Tuyển Dụng và Cung Ứng Thuyền Viên Hàng Hải   

Certificate of Seafarer Recruitment and Placement Services Provider s


Statem ent of Complianc e with The MLC 2006 of Seafarer Recruitment and Placement Services Provider s

Certificate of Quality Management System Registration