DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Bên cạnh việc kinh doanh vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương,
Công ty INLACO-HP còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải như:

Quản lý Kỹ thuật tàu

Dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển, môi giới thuê tàu biển

Sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ tàu thuyền

TIN MỚI NHẤT