INLACO-HP Celebrates vessel crews on International Day of the Seafarer

SeafarerJourney

 

INLACO-HP Celebrates Vessel Crews on International Day of the Seafarer


Hưởng ứng ngày thuyền viên thế giới 25/6, Ban lãnh đạo công ty xin gửi lời chúc mừng, tri ân những đóng góp, cống hiến lớn lao của toàn thể sĩ quan thuyền viên đại gia đình INLACO-HP

#SeafarerJourney
trong TIN TỨC
Chia sẻ TIN TỨC
Các Thẻ
Lưu trữ