Ranks

Tiếp tục học với Công ty Cổ phần và Cung ứng Nhân lực INLACO. Thu thập điểm trên diễn đàn hoặc nền tảng học trực tuyến eLearning. Những điểm này sẽ giúp bạn đạt cấp bậc mới.

Làm cách nào để nhận được huy hiệu?

Khi bạn hoàn thành một khóa học hoặc tới một mốc nào đó, bạn sẽ được trao tặng huy hiệu.

Làm cách nào để ghi được nhiều điểm?

Bạn có thể ghi điểm bằng cách trả lời câu hỏi ở cuối mỗi bài học. Bạn cũng có thể giành thêm điểm ở diễn đàn. Đi theo liên kết này để xem hướng dẫn của diễn đàn.

Ranks
 • Huy hiệu thứ hạng
  Tiến sĩ
  10.000 điểms
 • Huy hiệu thứ hạng
  Thạc sĩ
  2.000 điểms
 • Huy hiệu thứ hạng
  Cử nhân
  500 điểms
 • Huy hiệu thứ hạng
  Học sinh
  100 điểms
 • Huy hiệu thứ hạng
  Thành viên mới
  1 điểms

Huy hiệu

Ngoài việc có được danh tiếng nhờ câu hỏi và câu trả lời, bạn còn nhận được huy hiệu vì đã giúp ích cho cộng đồng.
Huy hiệu xuất hiện ở trang hồ sơ và các bài đăng của bạn.

Bắt đầu
Bắt đầu
Đăng ký vào nền tảng
1 người dùng được thưởng
Người hùng cộng đồng
Người hùng cộng đồng
Đạt 2000 XP
1 người dùng được thưởng
Hiểu về chính mình
Hiểu về chính mình
Hoàn thành hồ sơ của bạn
0 người dùng được thưởng
Người dùng quyền lực
Người dùng quyền lực
Hoàn thành khoá học
0 người dùng được thưởng