Công ty Cổ phần và Cung ứng Nhân lực INLACO Phiên bản Viindoo 14.0

Thông tin về Công Ty Cổ phần Công Nghệ Viindoo.

Cài ứng dụng

Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Học Trực tuyến
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Blog
Xuất bản các bài blog, thông báo, tin tức
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A